Fælles jagter samt jagt på Gæs og ænder, der er fri jagt på trækvildt i foreningen, mod overholdelse af jagtloven. Der afholdes en årlig generalforsamling for alle medlemmer

Eventuelt interesserede der kunne ønske sig at blive B medlem kan henvende sig via mail til Bestyrelsen eller telefon til Søren Hansen 7478 2890, som så vil undersøge om der nogen ledige medlemskaber.