Formål med denne side er at samle de medlemmer der er interesseret i at deltage i regulering af gæs og andre vildarter. Denne koordinering er foranlediget af forespørgsel til bestyrelsen fra lodsejere og hjælp til regulering.

Lodsejere der ønsker information og hjælp til ansøgning kan henvende sig til korordinatoren eller læs nærmere her Regler Skadevoldende Vildt

Henvendelse til  Erling Jensen Mob: 23 62 10 08. Send mail